Súng mô hình

Vài mẫu súng mô hình 1/6 (Các chi tiết giống súng thật nhưng thu nhỏ đi 6 lần).

Súng mô hình

Súng mô hình 1/6


mô hình súng


sung mo hinh


súng mô hình sắt