Chỉ là USB

USB là một trong những vật dụng thường xuyên được mang theo bên người chúng ta. Vậy thì tại sao ta không biến chúng thành những vật dụng độc đáo để giải trí, tạo phong cách riêng ngoài công dụng "phụ" là chép dữ liệu nhỉ ;)


 (ĐCĐĐ)